TT Các bộ phận Họ và tên ĐT di động
  1 Hành Chính - Tổng hợp Nguyễn Văn Việt 0979.470.602
  Trần Hoàng Bảo Chi 0909.154.727
  2 Thanh tra tiếp dân Nguyễn Thị Cúc 0919.391.869
  3 Tổ chức Cán bộ Nguyễn Duy Lợi 0907.759.023
  4 Bộ phận CSVC-TVTB Võ Hoài Danh 0917.470.943
  Trương Thanh Cường 0932.430.150
  5 Bộ phận Mầm non Nguyễn Thị Thu Hà 0974.991.175
  Nguyễn Thị Hồng Yến 0916.784.797
  6 Bộ phận Tiểu học Nguyễn Thị Hương 01656.746.396
  7 Bộ phần THCS Lê Thị Thu Hà 0978.201.661
     
  8 Bộ phận Tài Vụ Đỗ Công Bằng 0918.350.299
  Đoàn Thị Ái Ngữ 01685.069.525
  9 Bộ phận Đoàn Đội  Nguyễn Việt Hùng 0967.854.234
  10 Bộ phận GDTX Nguyễn Yên Tĩnh 0908.721.696
  Đào Thị Thanh Nga 0909.166.542
  11 Bảo vệ- Phục vụ Nguyễn Tiến Dược 0962.565.545
  Mai Thị Lý  

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO