Thông báo mới nhất

Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần 1 tháng 8/2017

Đăng ngày: 08/08/2017
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

- Ngày 09/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Trong đó, có sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc, thời gian nghỉ hè, định mức tiết dạy, số tiết được giảm trong tuần đối với công tác kiêm nhiệm,… của giáo viên, cán bộ quản lý các trường phổ thông, trường dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Ngày 25/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 7263/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hồ sơ mức độ 3 và 4. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, chọn và lập danh mục các thủ tục dịch công trực tuyến thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, hoàn thành triển khai và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/9/2017.

Các thủ tục hành chính dịch công trực tuyến mức độ 3 thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai bao gồm:

+ Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học.

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân).

+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

+ Thủ tục Công nhận trường  Mầm non đạt chuẩn quốc gia.

+ Thủ tục Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Thủ tục Công nhận trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

+ Thủ tục Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

+ Thủ tục Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh; rà soát các tiêu chuẩn trường học đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng trách bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ngày 31/7/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 2186/TB-SGDĐT về việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đình chỉ hoạt động của các cơ sở:

+ Cơ sở ngoại ngữ Tây Úc, địa chỉ E7/8+9, Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Lý do: Giấp cấp phép hoạt động đã hết hạn ngày 15/5/2015.

+ Cơ sở 2 ngoại ngữ Tây Úc, địa chỉ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Lý do: Không có Giấy cấp phép hoạt động.

- Ngày 01/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2204/KH-SGDĐT về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2017 – 2018. Trong đó, thống nhất bắt đầu tiến hành Lễ khai giảng của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vào lúc 07 giờ 30 ngày 05/9/2017. Các lớp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên tổ chức Lễ khai giảng vào thời gian phù hợp với điều kiện trong ngày 05/9/2017.

Chương trình Lễ khai giảng bao gồm phần Lễ và phần Hội như sau:

+ Phần Lễ, tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: (1) Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng, đĩa lời bài hát); (2) Thủ trưởng đơn vị đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường; (3) Đọc Thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; (4) Đọc Quyết tâm thư của giáo viên; (5) Đọc quyết tâm thư của học sinh; (6) Khen thưởng, trao học bổng cho học sinh (nếu có). Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước sẽ được tổ chức sinh hoạt sau trong nội bộ đơn vị; ý kiến của đại biểu sẽ trình bày trong phần tọa đàm sau Lễ khai giảng.

+ Phần Hội được tổ chức sau phần Lễ của Lễ khai giảng với các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai giảng là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh đầu cấp học.

Tổ chức tọa đàm sau Lễ khai giảng giữa lãnh đạo cơ sở giáo dục, đại diện các đoàn thể trong đơn vị với đại biểu khách mời.

Hoạt động nổi bật trong tuần

- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và lãnh đạo UBND huyện Định Quán tổ chức thẩm định điều kiện thành lập trường THCS&THPT Suối Nho, huyện Định Quán.

- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tỉnh Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch tổ chức Hội thi “Hoa phượng đỏ” năm 2017 (từ ngày 03/8/2017 đến ngày 07/8/2017).

- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh của 16 Sở, ngành tỉnh năm học 2016 - 2017 và nhiệm vụ, giải pháp phối hợp năm 2017 – 2018.

- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ Bắc Mỹ (cơ sở 2), Phường Long Bình Tân (Tp Biên Hòa).

                                                VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO