Thông báo mới nhất

Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần 2 tháng 7/2017

Đăng ngày: 24/07/2017
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần thứ III – Tháng 7/2017

          Trong Tuần thứ III – Tháng 7/2017, Giáo dục Đồng Nai có một số thông tin nổi bật như sau:

  1. Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017 ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Trong đó, có 08 Phiếu khảo sát và Hướng dẫn thực hiện. (http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2230)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập. (http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1257)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017. Theo đó, ở ba khu vực, mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) xét tuyển vào đại học đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 455/TB-BGDĐT ngày 19/7/2017 kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017 (trong hai ngày 14, 15/7/2017 tại thành phố Đà Nẵng).

Ngoài nội dung đánh giá về tình hình thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của năm học 2016 – 2017 (Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục), Bộ trưởng chỉ đạo phương hướng năm học 2017 – 2018 là tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống của thầy và trò; hạn chế hiện tượng bạo lực học đường, học sinh không tuân thủ pháp luật; giáo viên cần được tăng cường kỷ cương công vụ, coi kỷ cương là chuẩn mực nhà giáo. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước công luận, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm học 2017 - 2018.

- Theo Trung tâm Truyền thông giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa tin: Ngày 18/7/2017, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016 - 2020 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học”. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học là gỡ bỏ các nút thắt phát triển đại học, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, thông thoáng, hấp dẫn để thực hiện tốt tự chủ đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia phát triển giáo dục đại học.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trường THPT Xuân Thọ, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: 2017 – 2018.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tri thức, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

-  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 7078/UBND-VX ngày 20/7/2017 về việc tổ chức hội nghị sơ kết “Đề án sữa học đường”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện “Đề án sữa học đường” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017; chấp thuận điều chỉnh kinh phí các hoạt động từ năm 2017 – 2020, giao Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

  1. Văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 2046/TB-SGDĐT ngày 14/7/2017 về việc chuyển đổi vị trí kế toán các đơn vị trực thuộc. Theo đó, thực hiện chuyển đổi vị trí kế toán của 11 trường trung học phổ thông. Thời gian thực hiện chuyển đổi từ ngày 20/8/2017.

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2057/SGDĐT-KHTC, ngày 17/7/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người).

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2061/SGDĐT-TCCB, ngày 17/7/2017 triển khai Quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 06/7/2017 của Quỹ Phát triển nguồn nhân lực về việc ban hành quy chế cho vay và hỗ trợ của Quỹ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2088/SGDĐT-KHTC, ngày 17/7/2017 triển khai Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 để cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên thuộc diện được vay vốn biết và thực hiện nếu có nhu cầu.

  1. Hoạt động nổi bật trong tuần

- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 tại thành phố Biên Hòa.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ báo công tại Văn miếu Trấn Biên và Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt giải cấp quốc gia năm học 2016 – 2017 tại Nhà hàng Sen Vàng (Golden Lotus). Có 37 thầy giáo, cô giáo và hơn 450 học sinh được tuyên dương, khen thưởng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn chương trình“NUTIFOOD chung tay vì thể lực, tầm vóc Việt” tại thành phố Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thị xã Long Khánh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2017 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh lớp vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2017 - 2018.

- Sở Giáo dục và Đào tạo cửa cán bộ, công chức dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại Trường Đại học Đồng Nai (Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định thành lập 02 Trung Tâm ngoại ngữ tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa.

                                                VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO