Công đoàn ngành

Ngày 21/4/2017 Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức hội nghị chủ tịch công đoàn cơ sở

Đăng ngày: 22/04/2017

Ngày 21/4/2017 Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức hội nghị chủ tịch công đoàn cơ sở nhằm đánh giá công tác thời gian qua và triển khai nhiệm vụ từ nay đên cuối năm và hướng dẫn công tác thi đua năm học 2016-2017 . Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hoàng Long Phó trưởng phòng- Chủ tịch công đoàn ngành và chủ tịch công đoàn các trường trực thuộc 

 

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO