Danh sách các trường được phân bổ giáo viên

Số/Ký hiệu DS
Đơn vị ban hành Văn bản
Ngày ban hành 26/09/2017
Ngày có hiệu lực 26/09/2017
Trích yếu
Tải xuống danh-sach-cac-truong-duoc-phan-bo-giao-vien.pdf
stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 4061/QĐ-UBND 26/09/2017
2 169/QĐ-PGD 19/09/2017
3 214/TB-HĐTDVC 20/09/2017
4 24/TB-HĐTD 08/09/2017
5 Số 23/TBHĐTD 01/09/2017
6 22/TBHĐTD 31/08/2017
7 20/HDTDVC 14/08/2017
8 Số 18/HĐTDVC 27/07/2017
9 Số 233/KH-UBND 01/01/1970
10 1/7/2017

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO